Værdigrundlag · Aktivkollegiet i Boserup


 

  • Vi arbejder aktivt på at skabe sociale netværk, da dette er et af de vigtigste spørgsmål for den enkelte beboer. Ved indskrivningen møder vi ofte unge der giver udtryk for at de mangler rigtige venskaber.
  • Vi arbejder aktivt på at skabe gode oplevelser. Det kan være i forholdet til naturen, til stedets dyrehold, værksteder eller på rejser. De unge der bor på aktivkollegiet har brug for små og med tiden større succesoplevelser.
  • Vi arbejder aktivt på at træne de unge i at formulere personlige mål og inden for livets forskellige områder. Derefter at holde fast i målene.
  • Vi arbejder aktivt med sund kost, motion, mental sundhed.
  • Vi arbejder aktivt med at de enkelte beboere lærer at mestre ydmyge aktiviteter som rengøring, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne osv.