Pædagogisk tilgang · Sociale mellemværender


 

Anerkendende pædagogik

​Vores grundlæggende pædagogik bygger på respekt, motivation og anerkendelse. Alle unge vokser af at få ansvar og lærer ved at være aktør i sit eget liv. Værdighed ikke er noget man skal gøre sig fortjent til, det er noget man har.

Vi yder individuel socialpædagogisk støtte i forhold til den enkelte beboer.

Støtten tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og fastsættes af den enkelte kommune i forhold til antal timer og indhold.

 

Fokuspunkter og sociale mellemværender

Almindeligvis opsætter vi tre fokuspunkter, som der arbejdes med sammen med den enkelte beboer.
Fokuspunkterne evalueres løbende på personalemøderne.

De aftaler som indgås med den enkelte beboer kalder vi for ”sociale mellemværender”.

Det kan være uddannelsesmål, sociale mål og personlige mål.

Hvis der er indgået en aftale om at den unge skal til afgangsprøve i dansk og matematik i 10.klasse til sommer – så samarbejdes der om dette.

Og i perioder med kriser hvor beboeren synes han/hun er endt i et sort hul, hvor kæresten er gået eller hvor der er konflikter med andre unge osv.,  så holder kontaktpersonen fast i målene – selv om den unge har mest lyst til at smide håndklædet i ringen.

 

Værdighed ikke er noget man skal gøre sig fortjent til, det er noget man har.