Aktiv dagligdag på Aktivkollegiet Boserup


 

Vores holdning er, at de unge skal motiveres og kvalificeres til at indgå i en aktiv dagligdag. Dette kan være gennem uddannelse eller anden beskæftigelse, enten i Boserup, Roskilde eller andre stedet på Sjælland.

Motiveringen ligger i, at den unge har et ønske om et aktivt og selvstændigt liv gennem uddannelse eller arbejde. Dette kan betyde en forandring og ændring af tidligere rutiner.

 


Afklaring ift. beskæftigelse

Vi arbejder på at afklare den unge ift. passende uddannelses- eller beskæftigelsesområde. Det kan være en STU uddannelse, et praktikforløb eller ressourceforløb fra jobcentret, eller et enkeltfag på VUC ligeledes i Roskilde eller andre steder på Sjælland.

​I motiveringsarbejdet med den unge, støtter og hjælper vi med at tilrettelægge de praktiske forhold der er forbundet med opretholdelsen af en meningsfuld beskæftigelse.

Fx kontakt til en UU-Vejleder i Roskilde, afsøge mulighederne, udarbejde og sende en ansøgning, hvordan den unge skal forholde sig til en arbejdsgiver eller i et undervisningsmiljø og hvordan transporten til og fra Roskilde eller andre steder på Sjælland skal foregå.

​I perioder uden fast beskæftigelse, er det stadig vigtigt at stå op hver morgen og følge planen hen imod en meningsfuld beskæftigelse.

 

At finde en meningsfuld beskæftigelse på botilbud på Sjælland.