Kontaktpersonsordning · Socialpædagogiske ydelser


 

Den enkelte beboer vil få tilknyttet en kontaktperson som vil være til rådighed med socialpædagogiske ydelser.

Der laves en aftale med kommunen om antallet af støttetimer og indholdet af støttetimerne.

Kontaktpersonerne har en bred kompetenceflade og vil tilstræber at den enkelte unge har en primær kontaktperson men også gerne en sekundær.

Kontaktpersonen arbejder systematisk med den unge med at opnå målene i den unges uddannelses- og udviklingsplan.

Planen justeres løbende i forhold til beboerens udvikling.

Kontaktpersonen arbejder sammen med de fagpersoner der er sammen med den unge i skoletiden/arbejdstiden.

Kontaktperson med socialpædagogiske ydelser.