STU tilbud på stedet · Skolerne i Boserup


 

Unge som ikke kan tage en ungdomsuddannelse, fx på teknisk skole, fordi de har en diagnose eller har andre udfordringer som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse. Det er UU vejlederen i kommunen, som sammen med den unge, indstiller til STU. Hvis den bliver bevilget, laves en plan for hvor eleven skal tage STU uddannelsen, og hvilke mål der skal arbejdes med.

Vi har en STU uddannelse på stedet.

Vi har: Mekanikerlinjen, gartnerlinjen, køkkenlinjen og den boglige linje

Læs mere om STU praktiske linier  på www.stuboserup.dk

Eget værelse og STU på samme matrikel - det er muligt på Aktivkollegiet Boserup.