Målgruppe · Eget værelse med støtte


 

Aktivkollegiet er for unge mellem 16 og 28 år ved indflytningen.

Aktivkollegiet er for:

  • Unge der har en svag familiebaggrund
  • Unge der har et svagt netværk
  • Unge som skal støttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Unge der er sent modne
  • Unge der har behov for en stabil hverdag
  • Unge uledsagede flygtninge

 

Aktivkollegiet modtager ikke:

  • Unge der har et misbrug
  • Unge der er ude i kriminalitet
  • Unge med udadreagerende adfærd
Unge som har behov for eget værelse med støtte.