Eget værelse §85 · Kollegieværelse med støtte


 

Unge over 18 år kan få støtte til at bo på kollegiet efter Servicelovens §85, eget værelse med støtte, med godkendelse og tilsyn via handlekommunen.

Den unge afholder selv udgifterne til husleje og kost.

Støttetimerne fastsættes af den anbringende kommune efter servicelovens § 85. Støtten er individuelt bestemt alt efter den enkeltes behov.

Unge som anbringes på eget værelse med støtte har også mulighed for at tage STU på Boserup.