Life Skills · Træning i at klare livet godt


 

Der er ansat en fast støtteperson og gerne også en sekundær kontaktperson. De hjælper dig i det daglige, med de ting som er aftalt med kommunen.

 

Støtten som vi kalder for ”Life Skills” kan bestå af:

  • Træning i daglige gøremål som indkøb, madlavning og rengøring
  • Støtte til personlig hygiejne, tøjvask mv.
  • Træning i at få en god start på dagen og i at gennemføre en struktureret dagligdag
  • Træning i at gennemføre en uddannelse, et arbejde, et praktikforløb mv.
  • Træning i at have et godt fritidsliv.
  • Træning i at pleje det gode netværk, herunder også familierelationer, venner, kæreste.
  • Træning i at få pengene til at slå til
  • Træning i helbredsfremmende tiltag. Kostplan, få tilstrækkelig med søvn, tandpleje, motion, seksuel adfærd mv.
  • Træning i at se sine egne ressourcer og begrænsninger.
  • Træning i det særlige som er en udfordring for netop dig.
Botræning kollegie - vi kalder det Life Skills.