Visitation · Bostøtte i egen bolig


 

Vi er gode til at tage godt imod nye unge og få dem til at føle sig velkomne på stedet. Vi laver et indslusningsforløb som passer til den enkelte, og som tager højde for evt udfordringer. Vi er gode til at få det til at lykkes.

 

Visitation foretages af leder og sagsbehandler

Kontakt leder Ole Tarp:

22 68 28 65

NB! Vi har også mulighed for at modtage unge med kort varsel.

 

Visitationsprocedure

  1. ​I forbindelse med en konkret henvendelse fra en kommune fremsendes de relevante oplysninger ift. støttebehov  og  ev. ift. beskæftigelse til kollegiet.
  2. Leder og sagsbehandler tager stilling til om den unge kan tilbydes et værelse.
  3. Den unge kommer på besøg, ev. sammen med socialrådgiver, forældre eller støtte / kontaktperson.
  4.  En individuel kontrakt udarbejdes, ud fra den enkeltes behov for støtte.
    Støtten tager udgangspunkt i den udarbejdede sociale handleplan, som er udarbejdet af kommunen i samarbejde med den unge.
Aktivkollegiet i Boserup · bostøtte egen bolig.