Andre tilbud


 

Det er muligt at bo på vores botilbud og blive tilknyttet andre uddannelser eller beskæftigelse i Roskilde.

​Beskæftigelse i Roskilde kan være en praktikplads, i ressourceforløb, i skånejob eller i uddannelsesforløb.

​Fra vores botilbud går der bus en gang hver time til Roskilde, hvis du skal af sted til anden beskæftigelse i Roskilde eller andre steder på Sjælland.