Hvad er et ressourceforløb?

Skolerne i Boserup tilbyder ressourceforløb

I følge Beskæftigelsesministeriet er et ressourceforløb “en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet”.

Hvad indeholder et ressourceforløb?

 • den enkelte får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.
 •  en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
 • som oftest beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog / terapeut / coach
 • Aktivitetstilbud
 • Støtte- og kontaktperson
 • Socialpædagogisk bistand
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Ovenstående opgaver kan varetages på stedet, og et passende ressourceforløb kan sammensættes efter behov og i samarbejde med Jobcenteret.

Ressourceforløb, botilbud og social netværk på ét og samme sted.

“En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet”