Aktivkollegiet i Boserup

er et et tilbud for dig der skal ud og bo i egen bolig og som i en periode har brug for at få støtte.

Du lejer et kollegieværelse hos os.  Du får en kontaktperson stillet til rådighed og I vil sammen arbejde på at der opbygges en stabil hverdag hvor der kommer mere og mere styr på det der skal gøres noget ved.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboer, og arbejder anerkendende og motiverende hen imod en fælles forståelse for, hvordan forventninger afstemmes og drømme opnås.

Målet er at den enkelte beboer udvikler sociale færdigheder og personlige færdigheder som gør dem bedre rustet til et selvstændigt og aktivt liv.

 

 

Værelse

Botilbud Roskilde: Bostedet Open Future er et botilbud med mange muligheder.
Botilbud Roskilde: Botilbuddet Open Future tilbyder botræning til sårbare unge.
Botilbud Roskilde: Trygt og positivt miljø på Botilbuddet Open Future
Botilbud Roskilde. Højt til loftet og anerkendende pædagogik på botilbuddet i Boserup.

Hvad er Aktivkollegiet i Boserup?

 

Vi er en forening der lejer værelser ud til unge der er under uddannelse.

Det er muligt at tilkøbe socialpædagogiske ydelser som fastsættes efter den enkeltes behov.

Ydelserne udføres gennem en kontaktperson som den enkelte beboer har tilknyttet.

Vi kalder ydelserne for ”Life Skills” og det handler om at den unge skal lære at mestre ungdomslivets udfordringer.  Det handler om at få en struktureret dagligdag, kunne gennemføre en uddannelse eller et arbejde. Kunne få pengene til at slå til, hygiejne, rengøring, indkøb madlavning osv.

Det handler også om råd og guidning i forhold til konflikthåndtering og i forhold til at få opbygget et godt netværk.

 

Life Skills · Klar til livet

Botræning og træning af andre færdigheder som gør dig klar til et selvstændigt liv.

Aktiv dagligdag

Et af de faglige mål er at alle unge får en aktiv dagligdag og udvikler resiliens.

Tæt på naturen

Vi har Boserup Skov og Kattinge Vig i baghaven. Naturoplevelser er en del af hverdagen.
 

Vi har pt. ledige værelser

Eget værelse m. støtte

Nyt tilbud: Ressourceforløb